Какво да знаете за патологичните лъжци

Патологичните лъжци казват натрапчиви лъжи без ясен мотив. Този тип лъжа е различен от непатологичното лъжа, където лъжата често е полезна по някакъв начин.

Лъжата е обща характеристика на социалните взаимодействия сред хората. Това поведение се среща дори при някои животни, като маймуни.

Лъжите често водят до някаква полза. Например, човек може да лъже, за да избегне социалното смущение. Докато някои хора лъжат по-често от други, това обикновено не е признак на психично състояние.

Патологичното лъжа е различно. Това може да е признак за основно психично състояние, като личностно разстройство.

В тази статия ние обсъждаме патологичното лъжа по-подробно, включително как да го разпознаем и как да се справим с това поведение при другите.

Какво е патологично лъжа?

Патологичен лъжец е някой, който лъже компулсивно и без ясна полза.

Лъжата се отнася до даване на невярно изявление, за да се заблудят други хора умишлено, често за някаква форма на лична изгода.

Непатологичното лъжа е често срещано явление и не е признак за някакво разстройство. Човек, който патологично лъже, ще лъже натрапчиво и без ясна полза за себе си.

Направени са някои опити за очертаване на разликите между патологична и непатологична лъжа, но са необходими повече изследвания, за да се направят подходящи разграничения.

Ключова характеристика на патологичната лъжа е, че тя няма очевидна мотивация. Обикновено е възможно да се определи защо някой е изрекъл лъжа - например да се облагодетелства или да се избегне смущаваща или стресираща социална ситуация - но патологичната лъжа се случва без ясна причина и изглежда не е от полза за индивида.

Не е ясно дали човек, който патологично лъже, осъзнава своята измама или е способен да мисли рационално за техните лъжи.

Патологичното лъжа може да затрудни общуването и да доведе до значителни междуличностни проблеми с близки и колеги.

Причини

В тази област има малко изследвания и причините за патологичното лъжа са неизвестни.

Не е ясно дали патологичното лъжа е симптом на друго състояние или само състояние.

Например, компулсивното лъжа е характеристика на няколко други състояния, като фактологично разстройство и личностни разстройства.

Фактическо разстройство

Фактическото разстройство - понякога наричано синдром на Мюнхаузен - е състояние, при което човек действа така, сякаш е физически или психично болен, когато не е така.

Синдромът на Мюнхаузен чрез пълномощник е, когато някой лъже, че друго лице има заболяване. Това състояние е най-често при майки, които симулират заболяване на детето си и лъжат лекар за това.

Причините за фактологично разстройство са неизвестни. Теориите включват:

 • биологични или генетични причини
 • детско насилие или пренебрегване
 • ниско самочувствие
 • наличието на личностно разстройство
 • злоупотребата с наркотични вещества
 • депресия

Личностни разстройства

Патологичното лъжа е възможен симптом на някои личностни разстройства, включително:

 • гранично разстройство на личността (BPD)
 • нарцистично разстройство на личността (NPD)
 • асоциално разстройство на личността (APD)

BPD е състояние, което затруднява човек да регулира емоциите си. Хората с BPD могат да получат тежки промени в настроението, да почувстват по-голяма нестабилност и несигурност и да нямат стабилно чувство за себе си.

Отличителните белези на NPD са фантазиите с огромно значение и необходимостта от възхищение и специално отношение.

Изследователите твърдят, че докато на теория патологичното лъжа може да се появи при хора с APD, тези с това състояние често лъжат за лична изгода или удоволствие.

Човек с BPD или NPD може да излъже, за да изкриви реалността в нещо, което отговаря на емоциите, които изпитва, а не на фактите.

Тези личностни разстройства могат да доведат до значителни предизвикателства при междуличностните отношения.

Фронтотемпорална деменция

Проучване на случай на един човек, показващ признаци на патологична лъжа, установява, че моделите на поведение са подобни на тези, които могат да възникнат при фронтотемпорална деменция.

Фронтотемпоралната деменция е форма на деменция, която засяга предните и темпоралните мозъчни области и причинява промени в поведението и езика.

Тези промени могат да включват:

 • неподходящо социално поведение
 • липса на съпричастност
 • загуба на поглед върху поведението на другите и себе си
 • промени в хранителните предпочитания
 • компулсивно поведение
 • скука
 • възбуда

Знаци и симптоми

Патологичните лъжи често се различават от обикновените лъжи по това, че са лесни за други да се проверят като неверни.

Патологичните лъжи са компулсивни и могат да започнат от малко. Лъжите постепенно могат да станат по-сложни и драматични, особено ако са необходими за прикриване на по-ранна лъжа. Те често се усложняват от ненужни количества детайли.

Хората, които лъжат често, не са непременно патологични лъжци. Най-отличителната черта на патологичната лъжа е, че тя няма мотив.

Следователно човек, който често преувеличава историите, за да изглежда по-интересен, или последователно лъже, за да прикрие грешките, които е направил, е малко вероятно да лъже патологично. Това са ясни мотиви, които прокарват определени интереси.

Патологичните лъжи са лесни за проверяване от другите, което в крайна сметка може да навреди на човека, който ги казва. Например индивидът може да отправя фалшиви обвинения или грандиозни твърдения за миналото си, които са лесни за проверка от другите.

Диагноза

Патологичното лъжа не е официална диагноза, но лекар или терапевт може да разпознае поведението като признак на друго основно състояние, като личностно разстройство или фактическо разстройство.

Тези нарушения включват припокриващи се симптоми, включително компулсивно лъжа. Хората с тези състояния показват и други признаци.

Възможно е патологичното лъжа да бъде независим симптом, тъй като някои хора участват в патологично лъжа, без да имат някакво основно медицинско състояние.

За лекаря може да бъде предизвикателство да определи дали някой участва в патологична лъжа, тъй като няма психологически или биологични тестове за това.

За да диагностицира повечето състояния на психичното здраве, лекарят ще използва клинично интервю. Ако човекът не е честен относно лъжата си, може да е необходимо лекарят да разговаря с членове на семейството или приятели, за да помогне за идентифицирането на модели на патологично лъжа.

Как да се справим с някой, който е патологичен лъжец

Справянето с някой, който лъже патологично, може да бъде предизвикателство. Формирането и поддържането на доверителни отношения с този човек може да отнеме време и търпение.

Важно е да запомните, че лицето може да не възнамерява да причини вреда или да се възползва от тези лъжи. Патологичното лъжа може да бъде принуда и често води до негативни последици за човека, който казва лъжите. Затова се опитайте да избегнете гневни отговори или да ги обвинявате за лъжите.

Също така е полезно да знаете, че патологичното лъжа може да е признак за основно психично състояние. Разговорът с човека дали имат някакви други симптоми може да му помогне да идентифицира проблема и да потърси помощ от лекар или терапевт.

Лечение

Ако лекарят подозира, че патологичното лъжа е част от основното разстройство на личността, той може да предложи психотерапия.

Тъй като патологичното лъжа не е признато състояние, няма официално лечение за него.

Ако лекар подозира, че основното състояние причинява лъжата, той може да предложи лечение за това състояние.

Например лечението на личностни разстройства обикновено включва психотерапия или медикаменти.

Тъй като патологичното лъжа може да бъде вредно за другите, лекарят може също да предложи терапия за близки до индивида. Терапевтът ще работи с тях, за да им помогне да управляват отговорите си на проблема.

Обобщение

Патологичната лъжа е, когато човек компулсивно лъже без ясен мотив за това. Лъжите могат да станат сложни и подробни, но често са лесни за проверка.

Патологичните лъжи не водят до никаква трайна полза за човека, който им казва, и те могат да навредят на другите.

Важно е да запомните, че лъжата е принуда и че човек, който патологично лъже, не възнамерява да навреди на другите или да подобри себе си.

Тъй като патологичното лъжа не е признато състояние, няма официално лечение за него. Патологичното лъжа обаче може да е признак на основно състояние, с което може да помогне лекар, като например личностно разстройство.

none:  ревматоиден артрит стомашно-чревни - гастроентерология ухапвания и ужилвания